Search

Обрати мовуПерша сесія майбутніх бакалаврів міжкафедральної навчальної лабораторії

Перша сесія майбутніх бакалаврів

міжкафедральної навчальної лабораторії

На базі ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» у 2019-2020 н. р. розпочала роботу міжкафедральна навчальна лабораторія Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Студентами агробіологічного та економічного факультетів заочної форми навчання НУБіП України стали 46 випускників Заліщицького аграрного коледжу.

Завдяки розробленій системі дистанційної та заочної освіти, використовуючи сучасні інтерактивні технології, студенти університету можуть отримати інформаційно-методичні матеріали з кожної навчальної дисципліни, тематичні презентації, відеоматеріали, доступ до навчальної й наукової бази університету. У вересні та жовтні для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» була організована настановча сесія, під час якої студенти стали учасниками наукових онлайн-конференцій, слухачами змістовних лекцій, що проводились науковими працівниками НУБіП України.

У листопаді та грудні тривала перша сесія студентів міжкафедральної навчальної лабораторії. Майбутні бакалаври черпали знання на лекціях, практичних та лабораторних заняттях, які проводили в Заліщицькому аграрному коледжі викладачі Національного університету біоресурсів та природокористування України.

Для студентів агробіологічного факультету спеціальності «Агрономія» заняття з дисципліни «Хімія» проводив Р.С.Бойко– кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної, фізичної та колоїдної хімії та хімії пестицидів. Знання іноземної мови удосконалювали студенти з кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей Л.В.Березовою. Успішно майбутні фахівці склали іспит з предмету «Технології тваринництва», який викладав кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів О.В. Яценко. Курсові роботи виконували студенти-агрономи з дисципліни «Агровиробниче групування грунтів і охорона земель» під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри ґрунтознавства та охорони грунтів О.В.Піковської. Особливий інтерес проявляли студенти на лабораторних заняттях з дисципліни «Агрофізика», які проводив кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ґрунтознавства та охорони грунтів М.Ф. Бережняк.

Студенти економічного факультету спеціальності «Облік і оподаткування» готуючись до зимової сесії відповідально відвідували лекції, наполегливо працювали на практичних заняттях та, як підсумок, успішно склали іспити.

Особливий інтерес проявили майбутні фахівці до спеціальних предметів: «Фінансовий облік І» (викладач - кандидат економічних наук , доцент кафедри обліку та оподаткування Т.М.Слєсар), «Мікроекономіка» та «Макроекономіка» (викладач - доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії М.П.Талавиря). Студенти опрацювали завдання практичного змісту, поглибили свої теоретичні знання. Захоплюючим виявився для студентів предмет «Соціологія праці», який викладала кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки праці та соціального розвиткуА.А.Гребеннікова. Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Л.А.Ільків поглибила знання студентів з «Економічної історії». Старший викладач І.Г.Величко працювала з студентами над удосконаленням навичок спілкування іноземною мовою у сфері діловедення. Завдяки доктору економічних наук, професору кафедри статистики та економічного аналізу І.Д.Лазоришиній студенти удосконалили свої знання з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика»

Тож перша сесія стане для студентів заочної форми навчання міжкафедральної навчальної лабораторії на базі ВП НУБіП Україна «Заліщицький аграрний коледж ім. Євгена Храпливого» добрим стартом в здобутті освітнього рівня «Бакалавр».

 

Н.Й. Хомів

завідувач міжкафедральної навчальної

лабораторії на базі ВП НУБіП Україна

«Заліщицький аграрний коледж

ім. Є.Храпливого»

: