Search

Обрати мовуПедагогічна майстерність викладачів – постійний пошук

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Педагогічна майстерність викладачів – постійний пошук

Науково-педагогічна проблема, над якою працює у 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого», - «Технологізація освітнього процесу – шлях до якісної фахової підготовки». Викладачі коледжу протягом навчального року на заняттях педагогічного семінару «Сучасні освітні технології» систематизували теоретичні знання щодо інноваційних технологій у сучасному освітньому просторі, відрефлексували результати практичного впровадження технологій в навчально-виховний процес коледжу. В даний момент готують статті до збірника науково-практичного семінару «Сучасні освітні технології». Першими надіслали плоди своєї методичної діяльності:

Перит Валентина Володимирівна - аналізує проблему використання проектної технології при викладанні хімії;

Міщук Тетяна Віталіївна - займається системним підходом до застосування мобільного навчання;

Сагайдак Ірина Петрівна - показує роль інноваційних технологій навчання у розвитку творчих здібностей студентів на заняттях української мови;

Слободян Ольга Петрівна - висвітлює особливості застосування технології творчого саморозвитку особистості у викладанні різних дисциплін;

Петрів Галина Василівна - аналізує результативність технології особистісно-орієнтованого навчання на заняттях суспільних дисциплін;

Хомів Наталія Йосипівна демонструє використання програмних засобів навчального призначення при вивченні математики;

Гірчак Юрій Леонідович - рефлексує з приводу технології застосування модульно-об'єктно-орієнтованих динамічних навчальних середовищ як методу інтерактивності в освітньому процесі;

Фреяк Галина Борисівна - розкриває питання використання інтерактивного навчання при викладанні дисципліни «Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва».

У контекст інноваційних технологій вписується і актуальне для сьогодення питання дистанційного навчання.

Очевидно сучасні умови вимагають від нас глибшого осмислення теоретичних засад інформаційно-комп'ютерних технологій, дистанційного навчання, а також інтенсивного впровадження в практику педагогічної діяльності саме системи дистанційного навчання. Тому наступним етапом методичної роботи викладачів, які завершили роботу над статтею до збірника науково-практичного семінару, буде рефлексивний аналіз проблем дистанційного навчання в коледжі.

Слободян О.П., методист коледжу

: