Search

Обрати мовуНаші випускники-наша гордість

Наші випускники-наша гордість

 

Дрозда Валентин Федорович

 

 

 

Роки навчання: 1956 – 1960.

Доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений винахідник

України

 

 

 

Дрозда Валентин Федорович  народився у селі Пільний Олексенець Городоцького району Хмельницької області. У 1960 році закінчив з відзнакою Заліщицький плодоовочевий технікум та у 1968 році Українську с/г академію.

Валентин Федорович доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений винахідник України, один із засновників Інституту оздоровлення і відродження України (неурядова самоврядна структура); завідувач відділу проблем біорізноманіття і сталого розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України.

З 1971 р. працював в Інституті захисту рослин на посаді ст. наукового співробітника, зав. відділом біометоду. Нагороджений золотою та двома срібними медалями ВДНГ СРСР (1989 р., 1990 р., 1991 р.) З 2004 року працює зав. відділом біометоду Української лабораторії якості та безпеки продукції АПК при НАУ.

В.Ф.Дрозда — автор фундаментальних досліджень з проблем популяційної екології, ентомології, шовківництва, синергетики, технологій інтегрованого захисту сільськогосподарських рослин та лісових насаджень. В.Ф. Дрозда є автором ряду пріоритетних досліджень в галузі біотехнології, масового вирощування і використання лабораторних культур ентомофагів. Вченим запропоновано оригінальні технології отримання та використання біопрепаратів на основі ентомопатогенних мікроспоридій, грибів та вірусів.

Дрозда В.Ф. — автор закінчених технологій біологічного захисту плодово-ягідних, зернових, технічних і овочевих культур для господарств різних форм власності.

У 1980 році започатковує в Інституті дослідження з нової тематики — роль та значення фітогормонів в регулюванні сезонної програми розвитку комах. Започатковує також дослідження з вивчення сутності та фізіологічних механізмів, що формують діапаузу комах.

Валентином Федоровичем розроблені сучасні технології використання лабораторних культур ентомофагів, мікробіологічних препаратів та органічних добрив, що дозволило постійно підтримувати рівновагу в агроценозах на основі їх самоорганізації і саморегуляції. Це вперше дозволило характеризувати урожай не лише за валовими характеристиками, але й за його якістю.

Наукові розробки автора знайшли широке використання в практиці сучасних аграрних технологій, зокрема запропоновано концепцію вирощування овочевих, плодово-ягідних насаджень, складовою частиною яких є використання оригінальних мікробіологічних препаратів, лабораторних культур ентомофагів в галузі органічного землеробства.

Дрозда В.Ф. — відомий фахівець в галузі створення технологій масового лабораторного вирощування корисних шовкопрядів.

Наукові досягнення, практичні розробки надали право авторові створити оригінальну наукову школу, основним завданням якої є гармонізація складних багатофункціональних відносин між екологічними категоріями збереження довкілля, отримання якісної продукції та економікою.

Плідна співпраця з видатним українським вченим, лікарем-онкологом, проф. Потопальським А.І. у структурі створеного ним Інституту оздоровлення та відродження народів України (ІОВНУ), гармонійно поєднуються напрямки духовного відродження нації, а також пропонуються оригінальні шляхи інтелектуального росту молоді для освоєння сучасних світових технологій в таких галузях як медицина, генетика, молекулярна біологія, ентомологія, фітопатологія, фітоценологія та популяційна екологія. Окремі розділи досліджень в рамках ІОВНУ виконані на культурах дубового та тутового шовкопрядів. Вперше запропонував технологію вирощування ентомофага трихограми в яйцях дубового шовкопряда.

Дрозда В.Ф. значну увагу приділяє підготовці наукових кадрів. Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. Науковий консультант двох докторських дисертацій.

Дрозда В.Ф. особисто і в співавторстві опублікував у вітчизняних та закордонних виданнях 1082 наукові роботи. У тому числі 8 монографій, 28 методичних рекомендацій. За участю В.Ф. Дрозда створено та впроваджено у виробництво такі вітчизняні препарати як Боверин, Пециломин, Лепідоцид та Гаупсин.

Дрозда В.Ф. визнаний фахівець з технологій органічного садівництва, промислового вирощування ентомофагів. Технології вирощування та захисту саду захищено 57-ма патентами, ягідників – 81 патентом, овочевих культур – 45, кукурудзи та хмелю – 27, зерна та продуктів харчування – 16, шовківництва – 24, вирощування ентомофагів – 114.

 

В.Ф.Дрозда проводить заняття зі студентами Заліщицького коледжу

У 2016 році Дрозді Валентину Федоровичу присвоєно Почесне звання "Заслужений винахідник України".

Матеріал підготували: Г.Р.Глова, Н.В.Леоненко, М.Д.Олійник, С.Г.Руснак-викладачі коледжу

 

 

: