Search

Обрати мовуВітаємо з черговим успіхом!

Вітаємо з черговим успіхом!

3 червня 2020 р. відбулось чергове засідання Державної акредитаційної комісії МОН України, на якому в числі інших акредитаційних справ розглядались питання первинної акредитації підготовки молодших спеціалістів за освітньою програмою «Комп'ютерна інженерія» у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» зі спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія».

Представники коледжу: директор Глова В.С, завідувач технологічного відділення Андрусик Р.В., голова циклової комісії комп'ютерно-інженерних дисциплін (керівник групи забезпечення спеціальності) Гірчак Ю.Л. та заступник директора з навчальної роботи Сопилюк М.В. прийняли участь в трансляції засідання в дистанційному режимі.

Колективом коледжу підготовлено і представлено відповідну акредитаційну справу по спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія», яка за результатами оцінки експертів Міністерства освіти і науки України отримала позитивні висновки і була представлена на розгляд Державної акредитаційної комісії. Рішенням ДАК МОН України освітню програму підготовки фахівців за спеціальністю «Комп'ютерна інженерія» у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» зі спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» акредитовано.

Особливої подяки за підготовку акредитаційних матеріалів та навчально-методичної і матеріально-технічної бази заслуговують викладачі циклової комісії комп'ютерно-інженерних дисциплін. Тож прийняті МОН України рішення відкривають для нас нові можливості у продовженні підготовки фахівців цієї спеціальності в коледжі. А в цьому році вперше буде проведено прийом на освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» зі спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія».

Андрусик Р.В., завідувач технологічного відділення

: