Search

Обрати мовуКоледж на новому етапі підготовки фахівців

Коледж на новому етапі підготовки фахівців

Черговий період реформування освіти – перехід вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації в систему фахової передвищої освіти зумовлює певні зміни і в змісті освітньої діяльності. Попри всі складнощі внесення змін в уже відпрацьовану за десятки років систему діяльності коледжу, запропоновані нововведення розкривають додаткові перспективи в розширені можливостей здобуття фахової передвищої освіти та отримання освітнього ступеня «молодший фаховий бакалавр».

Наш коледж пропонує своїм студентам широкий вибір в навчанні для отримання спеціальностей в галузях обліку і оподаткування; фінансів, банківської справи і страхування; підприємництва, торгівлі і біржової діяльності; економіки; екології; агрономії та комп'ютерної інженерії. Студенти також можуть отримати додатково робітничі професії: водій, тракторист, оператор комп'ютерного набору, квітникар, бджоляр, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу. А ще поглиблено вивчити іноземні мови чи окремі дисципліни.

В плані реалізації можливостей ступеневої освіти, починаючи від 2019 року в коледжі діють міжкафедральні лабораторії НУБіП України де випускники коледжу навчаються на бакалаврському рівні за спеціальностями «Облік і оподаткування» і «Агрономія».

Науково-педагогічна проблема, над вирішенням якої працює педагогічний колектив коледжу, – «Технологізація освітнього процесу – шлях до якісної фахової підготовки». На заняттях постійно діючого науково-практичного семінару «Сучасні освітні технології» викладачі опановують теоретичні основи сучасних інноваційних технологій та діляться практичним досвідом їх впровадження.

Зберігаючи кращі традиції і досвід впроваджуємо в навчальний процес інформаційно-комп'ютерні технології, методики проектного навчання, елементи дистанційного навчання та дуальної освіти. По праву пишаємося успіхами студентів коледжу. У 2019 р. 30 випускників отримали диплом з відзнакою. Більше п'ятисот студентів взяли участь в олімпіадах та конкурсах. Наші студенти стали призерами регіонального етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з математики, вищої математики, комп'ютерної графіки та дизайну, української мови та літератури.

Представники коледжу досягли успіхів уВсеукраїнському конкурсі «Лабораторія проектів», Міжнародній програмі «Creative Spark» за сприяння та партнерства Британської Ради та Міжнародному конкурсі «Diamond Challenge for High School Entrepreneurs».

Викладачі і студенти коледжу беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях. За результатами дослідницько-пошукової роботи у 2019 р. викладачами коледжу опубліковано 4 монографії, 20 статей у наукових фахових виданнях, 198 тез доповідей. 118 статей вийшло у співавторстві зі студентами. Отримано 5 патентів на винаходи. Більше двохсот викладачів і студентів стали учасниками всеукраїнських, регіональних та внутрівузівських конференцій. Це, зокрема, «Українська революція: 100 років надії іборотьби», «Тенденції та перспективи розвитку маркетингу як основи конкурентоспроможності українських підприємств на європейському ринку», «Перспективи розвитку аграрної економіки України», Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. Активну участь в цих заходах беруть цьогорічні випускники. Тож бажаємо їм успішного старту на новому етапі свого професійного становлення. А в коледжі розпочинається вступна кампанія і ми запрошуємо абітурієнтів поповнити ряди студентства, щоб в майбутньому і надалі примножувати добру славу нашого навчального закладу.

М.В.Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи,

О.П.Слободян, методист коледжу

 

: