Search

Обрати мовуПредставлення дипломних проектів студентами спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія»

Представлення дипломних проектів студентами

спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія»

Ось і настав хвилюючий день для випускників спеціальності «Комп'ютерна інженерія», який став підсумком всіх років навчання у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого», – день представлення дипломних проектів.

Студенти пройшли нелегкий шлях навчання, щоб у результаті набути важливих знань і вмінь, потрібних для майбутнього. І якщо студент отримав від цього задоволення – це щаслива людина, яка зробила правильний вибір у своєму житті.

Відбувся захист робіт – 23 червня 2020 року. Цьогоріч, в умовах карантину, захід проходив онлайн із використанням оновленої платформи Google Meet.

Для проведення захисту дипломних проектів було створено кваліфікаційну екзаменаційну комісію, яку очолив – к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних наук Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, керівник науково-дослідної лабораторії «Розумне місто Тернопіль» Мацюк Олександр Васильович. Заступник голови комісії комісії – заступник директора з навчальної роботи Сопилюк М.В. Члени комісії: Червоняк А.М. (викладач комп`ютерно-інженерних дисциплін, завідувач лабораторією ІС і ТЗН), Зубик І.М. (викладач дисциплін комп'ютеризації сільськогосподарського виробництва). В роботі комісії прийняв участь завідувач практичним навчанням, голова циклової комісії «Комп'ютерно-інженерних дисциплін» – Гірчак Ю.Л. Секретар комісії – Галайдіда О.В. (викладач комп`ютерних дисциплін).

У процесі захисту дипломних проектів студенти переконливо, логічно та наочно викладали основні результати свого дослідження, обізнано відповідали на запитання і демонстрували високий рівень знань.

Голова комісії відзначив досить високий рівень дипломних проектів таких студентів і керівників:

  • Гембатюк Лідія (керівник – Червоняк А.М.);
  • Стефанюк Олександр (керівник – Міщук Т.В.);
  • Золотий Дмитро (керівник – Галайдіда О.В.);
  • Зозуля Дмитро та Лазар Олег (керівник – Гірчак Ю.Л.).

Представлені роботи мають практичне застосування і ще раз підтверджують активну роботу викладачів циклової комісії «Комп`ютерно-інженерних дисциплін».

В цілому захист дипломних проектів пройшов вдало, і кожен студент творчо та на високому професійному рівні, з використанням мультимедійних засобів показав набуті в стінах нашого навчального закладу знання, уміння та навички.

Слід відзначити, що з кожним роком підвищуються вимоги до написання, оформлення та захисту дипломних проектів і відповідно якість робіт. Методи роботи, які застосовуються викладацьким колективом на спеціальності "Комп`ютерна інженерія", окрім професійних компетентностей дають можливість формувати у студентів вміння публічного виступу з презентацією результатів виконаного проекту, які і демонструють студенти під час представлення своїх проектів.

Ми щиро вітаємо наших випускників з успішними результатами і бажаємо їм втілити отриманні знання й практичні навички в своїй професійній діяльності, нарощувати і примножувати свій потенціал, досягати нових цілей! Ми пишаємося вами й бажаємо вам подальших успіхів!

Червоняк А.М., Міщук Т.В., Зубик І.М., викладачі циклової комісії «Комп'ютерно-інженерних дисциплін»

: