Search

Обрати мовуПідвищення професійного рівня педагогічних працівників коледжу

Підвищення професійного рівня педагогічних працівників коледжу

Сучасне суспільство характеризується інноваційним типом розвитку, який призводить до швидкої зміни знань та способів їх пізнання. Викладачі коледжу усвідомлюють, що соціум вимагає підготовки інноваційної людини, яка має інноваційне мислення, інноваційну культуру, здатність до інноваційного типу діяльності.

З метою підготовки викладачів до інноваційної діяльності дирекція ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого» заключила договір з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України в особі директора Радкевич Валентини Олександрівни про співробітництво, що ґрунтується на принципах партнерства, взаємовигоди та спільності інтересів в галузі освіти і науки.

Планується раціональне використання інтелектуального та матеріального потенціалу Сторін для:

- забезпечення їх стабільного розвитку та підвищення конкурентоспроможності;

- організації та проведення дослідно-експериментальних робіт з проблем стандартизації підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах;

- розроблення SMART-комплексів для підготовки фахівців, впровадження елементів дуальної форми навчання, розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, підготовки майбутніх фахівців до підприємницької діяльності, розвитку проектного менеджменту у закладах професійної і фахової передвищої освіти;

- здійснення науково-методичного супроводу освітнього процесу;

- впровадження в практику результатів науково-дослідних робіт з розвитку систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу;

- проектування інформаційно-освітнього середовища закладів освіти, методичних основ дистанційного навчання, розроблення проектних технологій для професійної підготовки фахівців, проектування системи консультування з професійної кар'єри майбутніх фахівців, підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;

- забезпечення високого рівня якості професійної (професійно-технічної) освіти.

Спільні науково-практичні семінари, конференції, вебінари, круглі столи, дискусії, виставки допоможуть педагогічним працівникам коледжу краще оволодіти інноваційними формами роботи та підвищити свій професійний рівень.

Слободян О.П., методист коледжу.

: