Search

Обрати мовуВ співдружності з наукою

В співдружності з наукою

Освітній процес в коледжі будується як через проведення теоретичних, практичних занять, різних видів практик, які проводяться на базі передових сучасних підприємств, установ так і на полях навчально-виробничого підрозділу, де проводяться досліди на замовлення ряду науково-виробничих установ України.

У 2020 році у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім..Є.Храппливого» проводиться екологічне випробування 300 гібридів кукурудзи на зерно, що склало всього 600 дослідних ділянки. З них – 100 гібридів кукурудзи селекції Інституту зернових культур НААН м.Дніпро в двох повтореннях, 144 гібридів кукурудзи селекції селекційно-генетичного інституту НЦНС м.Одеси – кількість повторень двохкратна та 56 гібридів кукурудзи селекції ТОВ «Монсанто Насіння» м.Київ у двохкратній повторності.

Основним завданням випробувань ставилось визначити рівень врожайності гібридів кукурудзи на зерно та строків їх дозрівання в умовах Заліщицького району Тернопільської області.

Гібриди та сорти, які випробовувались, належали до ранньостиглих, середньоранніх, середньостиглих та середньопізніх груп стиглостей кукурудзи.

Посів дослідних ділянок проводився по заздалегідь складеній схемі розміщення ділянок по блоках та ярусах. Розташування гібридів в блоках в межах повторностей є рендомізовано. Блок розміщувався в межах одного ярусу. Дослідна ділянка складається з двох або чотирьох рядків довжиною 7,15 м, ширина міжрядь 0,7 м, що складає площу 10 м.кв. або 20 м.кв. відповідно.

Кожному гібридові присвоюється свій порядковий номер замовника, під яким він розташовується як на схемі посіву, так і в полі, та позначається нумерованою етикеткою.

Поміж ярусами знаходиться оглядова доріжка шириною 1,65 м. Навколо ярусів дослідних ділянок висівається захисна смуга кукурудзи.

Глибина заробки насіння складала 6-7 см.

Згідно програми випробувань, в період вегетації рослин проведено фенологічні спостереження, їх заміри, оцінювання росту та розвитку рослин. При проведенні фенологічних спостережень відмічається в журналі наступні дані: дата посіву, дата появи сходів, оцінка сходів, дата викидання волоті і цвітіння качанів, дата воскової стиглості, дата дозрівання зерна, дата збирання, процент виходу зерна, визначення вологості та врожаю кожного гібриду кукурудзи.

Крім того, проводиться облік пошкоджених рослин такими хворобами: пухирчастою сажкою, летючою сажкою, гельмінтоспоріозом, фузаріозом, стебловими гнилями, плямистістю листків та іншими хворобами, якщо вони проявились на рослинах кукурудзи.

Перед збиранням вимірюється висота рослин та висота кріплення качана, визначається густота стояння рослин та процент полеглих і стоячих рослин. За даними фенологічних спостережень по кожному гібридові визначається кількість днів від появи сходів до цвітіння волоті, цвітіння качанів та дозрівання зерна кукурудзи, Під час збирання урожаю також підраховується продуктивність рослин, тобто кількість качанів на 100 рослин.

Облік урожаю буде проводитися окремо по кожній ділянці, в кожній повторності, Вологість зерна та процент виходу зерна буде визначатися в першій повторності кожного із варіантів гібридів кукурудзи.

У 2020 році проводиться випробування 17 гібридів соняшнику компанії «Адванта Сідз Україна» м.Київ. Основним завданням випробувань ставилось визначити рівень врожайності гібридів соняшнику та строків їх дозрівання в умовах Заліщицького району Тернопільської області.

Під час вегетації рослин на ділянках проведено фенологічні спостереження, вимірювання висоти рослин, визначення пошкоджень рослин хворобами.

Збір урожаю буде проведено після настання фізіологічної стиглості соняшнику, окремо по кожній ділянці з визначенням урожайності та вологості насіння.

На дослідних ділянках проводиться і вивчення сортових властивостей таких сортів сої, як «Богеміас» компанії «Агропродсервіс» та «Медісон» канадської селекції.

Особливої подяки за якісну та професійну роботу заслуговують агроном-дослідник Володимир Васильович Черкавський та робітник Василь Володимирович Черкавський.

Володимир Глова

: