Search

Обрати мовуЗасідання педагогічної ради

Засідання педагогічної ради

Під керівництвом директора В.С.Глови в онлайн-режимі відбулось чергове засідання педагогічної ради коледжу з наступним порядком денним:

  1. Критерії ефективності роботи циклової комісії та викладачів.
  2. Впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій в освітній процес коледжу.
  3. Про завдання і заходи по проведенню профорієнтаційної роботи.

Заступник директора з навчальної роботи М.В.Сопилюк ознайомив учасників педради з критеріями ефективності роботи циклової комісії та викладачів згідно Закону України №2445-УІІІ «Про фахову передвищу освіту», Положення про НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім..Є.Храпливого», «Кодексу Законів про працю України», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», Положення про атестацію педагогічних працівників (в т.ч. мова йшла про рейтингову оцінку роботи викладача). Завершуючи виступ, Михайло Васильович відзначив, щодотримання критеріїв ефективності педагогічної діяльності викладача залежить не лише від його зусиль, але й від рівня забезпеченості умов праці, її безпеки і охорони та реалізації трудових і соціальних прав працівників, в чому важливу роль відіграє, як відповідна політика держави, так і діяльність адміністрації та професійних спілок в сприянні успішному виконанню професійних трудових і соціальних прав і обов'язків педагогічних працівників. Він також повідомив адресу електронних ресурсів, де можна ознайомитись із змістом даних документів.

Про впровадження інформаційно-комп'ютерних тезхнологій в освітній процес коледжу йшла мова у виступі голови циклової комісії інформаційних дисциплін Ю.Л.Гірчака. Було відзначено, що для реалізації цього завдання необхідно написати технічне завдання та реалізувати лічильник завантажень літератури з файлового серверу, написати технічне завдання, дослідити напрацьовані варіанти та, за наявності ресурсів, налагодити роботу планувальної ERP-системи в коледжі, завершити об'єднання існуючих комутаційних вузлів коледжу волоконно-оптичними лініями зв'язку.

.Про завдання і заходи по проведенню профорієнтаційної роботи вела мову відповідальний секретар приймальної комісії В.В.Перит. Профорієнтація завжди залишається в центрі уваги колективу.

По обговорюваних питаннях порядку денного педагогічної ради були прийняті відповідні рішення.

З оголошеннями учасників педради ознайомили І.Я.Книш, заступник директора з виховної роботи та О.П.Слободян, методист коледжу.

Юрій Війтик

 

 

 

 

 

: