Search

Обрати мовуОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ АГРОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГО-ІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ АГРОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГО-ІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН

Карантин дозволив освітнім установам освоїти інструменти інформаційного, технотронного суспільства та перевести педагогічну взаємодію у безпечний режим обміну знаннями, цінностями, професійними надбаннями, використовуючи різноманітні девайси і гаджети, програмні додатки, навчальні платформи, SMART-технології.

У час, коли студенти та наукове середовище вищої школи не має змоги працювати у звичному для себе режимі, необхідно використовувати на повну ту мобільність, яку надає нам навчання у режимі онлайн. Це виразно спостерігаємо на прикладі роботи викладачів циклової комісії агрономічних та еколого-інженерних дисциплін ВСП «Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого НУБіП України».

Так викладач дисципліни «Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва» Фреяк Галина Борисівна у своїй роботі ефективно використовує інформаційні ресурси, працює із студентами в режимі онлайн-відеоконференції. Це сприяє закріпленню теоретичних знань, формуванню у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення, якісно виконувати індивідуальні завдання.

Гагалюк В.В. на заняттях online з дисципліни «Технології» аналізує бізнес-проєкти студентів 22 групи та дає рекомендації з їх удосконалення.

 

Викладачем Баштою І.С. впродовж дистанційного навчання з дисциплін землеробство з грунтознавством, насінництво і селекція, агрометеорологія зі студентами 22, 42, 43А груп на платформі Google Classroom створені класи для навчальної роботи онлайн. Організовано систематичне проведення занять та спілкування зі студентами через сервіс Google Meet відповідно до розкладу занять, а також здійснюється контроль за виконанням завдань з теоретичних тем та практичних робіт, проведення консультацій. Надається перелік літератури, Інтернет – джерел та всі необхідні матеріали, які сприяють ефективному та якісному засвоєнню програмового матеріалу.

І хоча ми зараз живемо в період дистанційного навчання, земля, поле потребують реального догляду. Тому, проходячи технологічну практику на колекційно-дослідному полі коледжу, студенти 43-А групи під керівництвом викладача Коропецького П.М. заклали дослід з вивчення посів нових сортів озимої пшениці. Перед початком досліду керівник практики провів інструктаж з техніки безпеки, розповів про основні технологічні процеси при виконанні цієї операції.

Змішані технології навчання використовує у своїй роботі викладач Радик А.В., провівши нещодавно офлайн – зустріч членів грутка «Екосвіт» на тему: «Зимовий еко-декор» - створення композицій з сезонним акцентом.

Лекційні заняття ми проводимо в режимі онлайн конференцій з використанням програмних додатків «GoogleClassroom», «GoogleMeet», «Zoom», «Viвer» та інші. Семінарсько-практичні заняття організовуються у рамках вивчення згаданих дисциплін з використанням методу проєктів, які передбачають узагальнення знань із певного змістового блоку або тематичної атестації. Студенти готують індивідуальні дослідні завдання на різні тематики.     

Цікавою альтернативою є проведення практичних занять за авторськими ідеями Василя Олександровича Сухомлинського, коли особи, що навчаються, збирають на заняття живої думки під відкритим небом, на свіжому повітрі. Зокрема, такі заняття проводились восени на колекційно-демонстраційних ділянках та у дендропарку коледжу викладачем Сопівник Л.Й. з дисципліни «Ботаніка». У ході таких занять студентів знайомили із різноманіттям лікарських рослин та місцевою фауною і флорою. Також студенти ведуть фенологічні спостереження за ростом та розвитком лікарських рослин.

Ми приходимо до цілком логічного висновку, що живе спілкування, обмін емоціями та енергіями між педагогами і студентами не можуть замінити сучасні технології, вони здатні тільки допомогти, доповнивши реальний контекст навчання його віртуальними можливостями. Студент, має відчути атмосферу закладу освіти, його академічний дух, ознайомитись із правилами внутрішнього розпорядку, попрацювати в лабораторіях і кабінетах. Віримо у перемогу людства над пандемією та мріємо про повернення до звичного, традиційного режиму навчання, чого від щирого серця бажаю усім освітянам, учням і студентам.

Сопівник Л.Й.,

голова циклової комісії агрономічних

та еколого-інженерних дисциплін

: