Search

Фізичний гурток

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Презентація роботи

ФІЗИЧНОГО ГУРТКА


Керівник фізичного гуртка: Руснак Світлана Григорівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Староста гуртка: Угриняк Марія, студентка 21 групи


Реалії сьогодення на ринку праці вимагають від випускників коледжу високого фахового рівня, підвищення якого відбувається також через безпосередню участь студентів у роботі предметних гуртків.

Предметні гуртки – науково-освітні гуртки, організовані з метою розширення й поглиблення знань студентів з різних предметів та дисциплін й розвитку в них інтересу до їх поглибленого вивчення, до відповідних галузей науки, техніки. Їх завдання полягає у поглибленні набутих на заняттях знань, розвитку інтересів і здібностей студентів, адже сучасний фахівець повинен не тільки володіти певною низкою спеціальних знань і професійних умінь, а й уміти самостійно підвищувати свій фаховий рівень, працювати творчо, з ініціативою, знати проблеми суспільства та активно включатися в їх вирішення.

Мета роботи фізичного гуртка:

 • систематизація і поглиблення знань та вмінь студентів з дисципліни «Фізика»;
 • формування та розвиток навичок науково-пошукової роботи;
 • формування та розвиток експериментальних вмінь та дослідницьких навиків;
 • підготовка гуртківців до участі в олімпіадах, конкурсах, науково – практичних конференціях;
 • розвиток пізнавального інтересу, формування наукового світогляду, відповідного стилю мислення, екологічної культури;
 • створення умов для розвитку високоморальної та глибоко духовної особистості;
 • виховання творчої ініціативи, поваги до власної історії, патріотизму.


Зацікавленості студентів сприяє і чергування різних форм організації занять у предметному гуртку – це рольові ігри, вікторини, диспути, заняття- подорож, усний журнал, брейн-ринги, квести, КВК, екскурсії.

Робота фізичного гуртка спрямована на створення робочих моделей, макетів, зразків, що дозволяє поглибити знання та вміння, розвивати спеціальні професійні компетентності. Конструювання і виготовлення фізичних моделей дає студентам можливість узагальнити та систематизувати знання про механізми, роботу та енергію, сформувати загальні уявлення про машини та механізми, які використовуються в практичній діяльності людини, пояснити принципи роботи найпростіших машин та механізмів, виховувати спостережливість, уважність, повагу до людської праці. Хоча у сьогоднішніх реаліях частина занять гуртка проходила в онлайн режимі, студенти не тільки створили діючі моделі пилососа та байка, але і залучили до цієї роботи батьків. Студенткою 21 групи Угриняк Марією з підручних засобів був сконструйований пилосос. Створення моделі пилососа дозволило на практиці збагнути, за якими принципами створена побутова техніка та за якими фізичними законами працює.Студент Базюк Микола створив модель байку, і не лише відтворив на практиці фізичні закономірності, але проявив власні творчі здібності у впровадженні дизайнерського рішення.Студенти 1 –го курсу провели ряд досліджень з визначення вологості повітря у приміщенні за допомогою психрометра, виготовленого самостійно за допомогою звичайної склянки.

Студенти - гуртківці протягом 2021-2022 навчального року взяли участь у Всеукраїнських олімпіадах на платформах “Всеосвіта” та “На Урок” , більшість з них стали переможцями:

”Всеосвіта” “Весна – 2022”

 • Диплом 1 ступеня: 14 група - Колодій М., Корнят Ю., 15 група - Ковальчук С., 21 група – Угриняк М.
 • Диплом 2 ступеня: 14 група – Когут Х., Мартинюк Г., Петрущак В., 21 група –Базюк М., Шип І., 24 група – Бошкова Т., Кучерко М., Перецька В., Слободян Н., 25 група – Бричка Б., Юрійчук В., Бортник А., Гуйван І.
 • Диплом 3 ступеня: 14 група - Гембатюк Є., Горбач А., 15 група - Бойчук Т., В‘язанкіна А., Гуцал М., Жовтюк А., Кастранець М., 21 група – Магеровський В., Човган С., 24 група – Коржевський Б., Майданик П., Криклевич Н., 25 група – Олексишин К., Тихолаз О., Ткач М.

“На Урок” “Осінь – 2021”

 • Диплом 1 ступеня: 21 група – Ємчук В., Угринюк М., 24 група – Коржевський Б., Криклевич Н., Мушінська Н, Перецька В., Рахвальський В.,
 • Диплом 2 ступеня: 15 група – Бойчук Т., Гричук А., Похович М., 21 група – Базюк М., Семчишин О., 24 група – Кучерко М., Семчук В., 25 група – Юрійчук В.
 • Диплом 3 ступеня: 14 група – Горбач А., 15 група – Гуцал М., Кастранець М., Марущак С., Яцечко В., 21 групаЗемледух О., Толуб‘як В.,24 група –Слободян Н., 25 група – Бричка Б., Гаврилюк А., Гуйван І., Липка С., Олексишин К., Тихолаз О.

“На Урок” “Зима – 2022”

 • Диплом 2 ступеня: 25 група – Бричка Б., Бортник А.,
 • Диплом 3 ступеня: 14 група - Корнят Ю, 24 група – Вітовська Н., Мохун Н., 25 група – Вихрій О., Гуйван І., Гаврилюк А., Курчак Х., Ференц В. Юрійчук В.

Гуртківцями створено ряд презентацій: “Жінки Великої долі минулого і сьогодення в області фізики”, “Фізики – лауреати Нобелівської премії”, “Фізика на службі сільського господарства”, “Фотоелементи та їх застосування», “Прості механізми в побутових приладах”, “Розвиток української астрономічної науки”. Створення комп’ютерних презентацій з фізики, астрономії, що зумовлює концентрацію уваги; включення всіх видів пам'яті: зорової, слухової, моторної, асоціативної; більш швидке й глибоке сприйняття матеріалу; підвищення інтересу до вивчення предмета; зростання мотивації до навчання.

Проводячи дослідження, студенти брали участь у пошуково – дослідницьких проектах: “Фізика в професії батьків”, “Внесок вчених Західної України у розвиток фізичної науки”, “Фізика у живій природі та медицині”, „Фізика на службі сільського господарства”, “Фізика і лірика (фізичні явища та закони у прислів'ях, загадках, літературних творах...)” , “Досягнення сучасної астрономічної науки”.

Гуртківці пишуть статті, доповіді, реферати та є учасниками семінарів та науково – практичних конференцій: “Альтернативні джерела”, “Врятуймо Дністер. Проблеми будівництва ГЕС на Дністрі”, “Економія електроенергії в побуті”.

Здобутки наших студентів – яскравий приклад того, що гурткова робота розвиває пам’ять, мислення, допитливість; формує навички практичного застосування знань, навички зв’язано викладати думку; створює основи безперервної освіти, закладає фундамент для майбутньої спеціалізації, враховуючи перспективи розвитку сучасної науки, техніки, економіки.

Беручи участь у роботі фізичного гуртка, студенти вчаться системно мислити, здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці, працювати у мережі Інтернет, самостійно і творчо працювати зі спеціалізованою літературою, довідниками, з лабораторним обладнанням, вести та аналізувати астрономічні спостереження.


Руснак С. Г., викладач – методист, керівник гуртка

: