Search

Фізичний гурток

Презентація роботи

ФІЗИЧНОГО ГУРТКА


Керівник фізичного гуртка: Руснак Світлана Григорівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Староста гуртка: Приведа Василь, студент 21 групи.


Реалії сьогодення на ринку праці вимагають від випускників коледжу високого фахового рівня, підвищення якого відбувається також через безпосередню участь студентів у роботі предметних гуртків.

Предметні гуртки – науково-освітні гуртки, організовані з метою розширення й поглиблення знань cтудентів з різних предметів та дисциплін й розвитку в них інтересу до їх поглибленого вивчення, до відповідних галузей науки, художньої літератури й мистецтва, техніки.

Мета роботи фізичного гуртка:

 • систематизація і поглиблення знань та вмінь студентів з дисципліни «Фізика»;
 • формування та розвиток навичок науково-пошукової роботи;
 • формування та розвиток експериментальних вмінь та дослідницьких навиків;
 • підготовка гуртківців до участі в олімпіадах, конкурсах, науково – практичних конференціях;
 • розвиток пізнавального інтересу, формування наукового світогляду, відповідного стилю мислення, екологічної культури;
 • створення умов для розвитку високоморальної та глибоко духовної особистості;
 • виховання творчої ініціативи, поваги до власної історії, патріотизму.


Основні форми організації роботи фізичного гуртка:

 • Підготовка студенів до предметних олімпіад різних рівнів (місцевий, регіональний, Всеукраїнський). Студенти - гуртківці не тільки беруть участь у олімпіадах, але і стають їх переможцями (Димушко А., 24 гр., Матлак С., 21гр., Яремко І. , 24 гр, , Король С., 25 гр.. Базюк М., 11 гр, Мохун Н., 14гр., Перит Т., 24 гр., ) та призерами (Бошкова Т., Юрійчук м., Ожга Р.,,Бортник А., Мандзюк А., Бричка Б, Гуйван І., Омельченко К., Лотоцький Я., Приведа В., Селіщев О., Маліцький Я., Турчак О., Грицак Ю.).
 • Створення комп’ютерних презентацій з фізики, астрономії, що зумовлює концентрацію уваги; включення всіх видів пам'яті: зорової, слухової, моторної, асоціативної; більш швидке й глибоке сприйняття матеріалу; підвищення інтересу до вивчення предмета; зростання мотивації до навчання. Гуртківцям створено ряд презентацій: “Жінки Великої долі минулого і сьогодення в області фізики”, “Фізики – лауреати Нобелівської премії”, “Фізика на службі сільського господарства”, “Фотоелементи та їх застосування», “Прості механізми в побутових приладах”, “Розвиток української астрономічної науки”.
 • Проведення досліджень, участь у пошуково – дослідницьких проектах: “Фізика в професії батьків”, “Внесок українських вчених у розвиток фізичної науки”, “Фізика у живій природі та медицині”.
 • Конструювання і виготовлення фізичних приладів, моделей, що безпосередньо можуть використовуватися на заняттях з фізики, астрономії. Створення власних STEM- проектів дало можливість студентам узагальнити та систематизувати знання про механізми, роботу та енергію, сформувати загальні уявлення про машини та механізми, які використовуються в практичній діяльності людини, пояснити принципи роботи найпростіших машин та механізмів, виховувати спостережливість, уважність, повагу до людської праці. Так, при створенні Вентилятора студенти побачили принцип роботи замкнутої та розімкнутої електричної мережі. Прилад був сконструйований з підручних засобів . Створення моделі Пилососа дозволило на практиці збагнути, за якими принципами створена побутова техніка та за якими фізичними законами працює.
 • У процесі роботи над проектом байку студенти змогли не лише відтворити на практиці фізичні закономірності, але проявити власні творчі здібності у впровадженні дизайнерського рішення.
 • Написання статей, наукових доповідей, рефератів та участь у семінарах і науково – практичних конференціях: “Альтернативні джерела”, “Врятуймо Дністер. Проблеми будівництва ГЕС на Дністрі”, “Економія електроенергії в побуті”.

Гурткова робота розвиває пам’ять, мислення, допитливість; формує навички практичного застосування знань, навички зв’язно викладати думку; створює основи безперервної освіти, закладає фундамент для майбутньої спеціалізації, враховуючи перспективи розвитку сучасної науки, техніки, економіки.

Беручи участь у роботі фізичного гуртка, студенти вчаться системно мислити, здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці, працювати у мережі Інтернет, самостійно і творчо працювати зі спеціалізованою літературою, довідниками, з лабораторним обладнанням, вести та аналізувати астрономічні спостереження.


Руснак С. Г., викладач – методист, керівник гуртка

: