Search

Загально-природничий гурток

«Загально-природничий гурток»

лабораторії «Ботаніка з фізіологією рослин»


При лабораторії «Ботаніка з фізіологією рослин» функціонує «Загально-природничий гурток».

Керівник гуртка: Сопівник Любов Йосипівна.

Староста гуртка: Капчинська Уляна, студентка 25 групи, економічного відділення.


Гурткова робота – сприятливий простір творчого та особистісного вдосконалення студентів, поглибленого розвитку їх здібностей, реалізації можливостей та прагнень.

Гурткова робота, одна із видів позакласної діяльності студента.

Характерною особливістю позакласної роботи є те, що вона здійснюється на принципі добровільності. Вона є багатогранною, різнобічною за своєю тематикою, студенти можуть вибирати добровільно той вид позакласної роботи, який найбільш повно задовольняє їх потреби.

Позакласний час займає значне місце в житті студента. Тому необхідно допомогти правильно організувати його, щоб він був розумно використаний для відпочинку заняття улюбленою справою.

" У кожного учня - підкреслив В.Сухомлинський, - є задатки якихось здібностей. Ці задатки як порох і щоб їх запалити, потрібна іскра".

Позакласна робота в значній мірі бере свій початок на занятті і в цьому випадку є логічним продовженням. Чим досконаліші методи викладання, тим активні на занятті самі студенти, тим реальніша потреба продовження пізнавальної діяльності в гуртках, клубах за інтересами, громадських організаціях, тощо.Основною метою роботи «Загально-природнчиго гуртка» є:

 • вивчення закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім середовищем для забезпечення конструктивного природокористування, надання комплексу еколого-економічних знань, формування умінь і навичок з екологічної орієнтації, ефективне впровадження природоохоронних заходів;
 • розширення і поглиблення бази знань з еколого-біологічних дисциплін;
 • розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей;
 • формування практичних умінь і навичок;
 • формування навичок науково-дослідної роботи.

Завдання гурткової роботи:

 • створення умов для творчого розвитку та самовираження студентів;
 • організація змістовного дозвілля студентів;
 • впровадження інноваційних форм і методів навчання та виховання;
 • створення системи роботи з обдарованими студентами;
 • задоволення потреб студентської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;
 • дати студентам необхідні знання про навколишнє середовище як цілісну систему взаємозв’язку явищ;
 • акцентувати увагу на тому, що виникнення проблеми охорони навколишнього природного середовища – це результат не раціонального господарювання людини;
 • ознайомлювати студентів з існуючою ситуацією в Україні а також з практичними заходами щодо усунення негативного впливу людини на природу;
 • допомогти студентам усвідомити, що будь-яке втручання в природу може привезти як до позитивних, так і до негативних наслідків для здоров’я людей.

Основні види діяльності студентів на засіданні гуртка:

 • участь обдарованої молоді у різного роду олімпіадах;
 • догляд за колекційно-демонстраційними ділянками, клумбами, та дендросквером коледжу;
 • науково – дослідницька та пошукова робота;
 • участь у виховних заходах та вечорах;
 • участь у проведенні природоохоронних заходів та акцій;
 • тиждень екології;
 • співпраця з іншими навчальними закладами.

І. Олімпіада, як один з видів еколого-біологічних змагань.

Студенти гуртківці є активними учасниками: внутріколеджівських олімпіад, обласних, Всеукраїнської олімпіади «На урок».

Це різновид інтелектуальних змагань на освітньому просторі України, покликаний заохотити студентську молодь до вивчення окремих предметів.

Учасниками внутріколеджівської олімпіади стали всі студенти, які вивчають біологічні дисципліни. Переможці внутріколеджівської олімпіади прийняли участь у ІІ етапі обласної олімпіади.

Також, всі гуртківці брали участь у Всеукраїнській олімпіаді «На урок». Переможці нагороджені дипломами.

ІІ. Догляд за колекційно – демонстраційними ділянками, клумбами та дендросквером коледжу.

За лабораторією «Ботаніка з фізіологією рослин» закріплені колекційно-демонстраційні ділянки та квіткові клумби.

На колекційно-демонстраційних ділянках вирощується 51 вид лікарських рослин та понад 20 видів красивоквітучих.

ІІІ. Науково-дослідницька і пошукова робота.

Для глибшого засвоєння знань з еколого - біологічних дисциплін у коледжі створені колекційно-демонстраційні ділянки для проведення лабораторно-практичних занять, проходження навчальної практики та закладення дослідів.

Гуртківці ведуть фенологічні спостереження, доглядають за лікарськими рослинами, збирають гербарій. Основною метою КДД є максимальна самостійність дослідницької роботи студентів, в процесі проходження навчальної практики з дисципліни «Ботаніка».

Колекційні ділянки заселені різними типами рослин, а саме:

 • лікарського призначення;
 • ефіроолійні;
 • медоносні та красивоквітучі.

Науково-дослідна діяльність студентів є складовою частиною навчального процесу, і є важливою формою самостійної роботи студентів. Вона сприяє закріпленню теоретичних знань і розвитку самостійної діяльності, які необхідні майбутньому фахівцеві. Крім того, у процесі науково-дослідної роботи у повній мірі реалізується світогляд студента, бо подолання труднощів при вирішенні конкретних завдань потребує від студента діяльності, творчого підходу.

ІV. Участь у виховних заходах та вечорах.

Вже стало доброю традицією щороку проводити конкурс робіт флористики студентами коледжу. Тематика конкурсу різна, а саме:

 • «Природа - наш дім, а ми - господарі в нім» ;
 • «Ми є народ, ми нація, держава. Ми України гордість і краса»;
 • «Природа і людина» та багато інших.

Проводяться екологічні вечори на теми:

 • «Рідну землю, милий край, бережи й охороняй»;
 • «Без верби і калини - нема України»;
 • «Рослини і народні традиції»;
 • «Лікарські рослини та їх фармакологічна цінність».

Відкрите заняття гуртка на тему: «Рослини і народні традиції» проходило в теплій сімейні атмосфері (мова йшла про рослини – символи: мак та яблуко - таких величних духовних свят, як Маковея та Спаса). Учасники гуртка пригощали присутніх кулінарними виробами, напитками із цілющих трав та узваром із життєво необхідних плодів і ягід. На столах залу традицій «Наддністрянська світлиця» красувалися кутя з маком, млинці та пиріжки з маком та яблуками, тістечка, печені та свіжі яблука, приготовлені руками самих студентів. Лунали музичні вітання, що оспівують красу і неповторність рослинного світу. Такі позаурочні заняття не тільки удосконалюють студентів професійно, ай збагачують духовно. Адже, кожна людина повинна дотримуватись не лише законів природи, але й законів Божих.

З нагоди 120-річниці заснування ВП НУБіП України «Заліщицький агарний коледж ім. Є. Храпливого» було організовано фотоконкурс на тему: «Природа - наш дім, а ми - господарі в нім» . У конкурсі, який тривав з 10.01.2018р. по 01.03.2018р., взяли участь 28 учасників, представивши 71 роботу.

V. Проведення природоохоронних акцій.

 • акція «Берегами Дністра»;
 • «Роздільне збирання твердих та побутових відходів»;
 • «Охорона чорного лелеки і Україні та Білорусі» ;
 • «За чисте довкілля».

VІ. Співпраця з іншими навчальними закладами.

Співпрацюємо з ботанічними садами: м. Київ, при університеті Біоресурсів і природокористування України, Чернівецьким ботанічним садом, кафедрами ботаніки, кафедрою агробіології Тернопільского педуніверситету ім. Гнатюка.

VІІ. Участь гуртківців у науково-дослідних конференціях коледжу.

Гуртківці беруть активну участь у науково-дослідницьких конференціях, за результатами пошукової та дослідницької роботи, а також участь у конкурсах «Кращий за професією «Агроном»», «Еколог».

Така форма роботи удосконалює студентів як професійно так і духовно. Адже, кожна людина повинна дотримуватись не лише законів Природи, але й законів Божих.


Керівник гуртка: викладачеколого-біологічних дисциплін — Сопівник Л.Й.

: