Search

Загально-природничий гурток

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

«Загально-природничий гурток»

лабораторії «Ботаніка з фізіологією рослин»


При лабораторії «Ботаніка з фізіологією рослин» функціонує «Загально-природничий гурток».

Керівник гуртка: Сопівник Любов Йосипівна

Староста гуртка: Гутман Вікторія, студентка 22 групи, технологічного відділення.

Гурткова робота – сприятливий простір творчого та особистісного вдосконалення студентів, поглибленого розвитку їх здібностей, реалізації можливостей та прагнень.

Гурткова робота, одна із видів позакласної діяльності студента.

Характерною особливістю позакласної роботи є те, що вона здійснюється на принципі добровільності. Позакласна робота є багатогранною, різнобічною за своєю тематикою, студенти можуть вибирати добровільно той вид позакласної роботи, який найбільш повно задовольняє їх потреби.

Позакласний час займає значне місце в житті студента. Тому необхідно допомогти правильно організувати його, щоб він був розумно використаний для відпочинку заняття улюбленою справою.

"У кожного учня - підкреслив В.Сухомлинський, - є задатки якихось здібностей. Ці задатки як порох і щоб їх запалити, потрібна іскра".

Позакласна робота в значній мірі бере свій початок на занятті і в цьому випадку є логічним продовженням. Чим досконаліші методи викладання, тим активні на занятті самі студенти, тим реальніша потреба продовження пізнавальної діяльності в гуртках, клубах за інтересами, громадських організаціях, тощо.Мета гурткової роботи

Основною метою роботи «Загально-природнчиго гуртка» є:

 • вивчення закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім середовищем для забезпечення конструктивного природокористування, надання комплексу еколого-економічних знань, формування уміньі навичок з екологічної орієнтації, ефективне впровадження природоохоронних заходів;
 • розширення і поглиблення бази знань з еколого-біологічних дисциплін;
 • розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей;
 • формування практичних умінь і навичок;

Завдання гурткової роботи:

 • створення умов для творчого розвитку та самовираження студентів;
 • організація змістовного дозвілля студентів;
 • впровадження інноваційних форм і методів навчання та виховання;
 • створення системи роботи з обдарованими студентами;
 • задоволення потреб студентської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;
 • дати студентам необхідні знання про навколишнє середовище як цілісну систему взаємозв’язку явищ;акцентувати увагу на тому, що виникнення проблеми охорони навколишнього природного середовища – це результат не раціонального господарювання людини;
 • ознайомлювати студентів з існуючою ситуацією в Україні а також з практичними заходами щодо усунення негативного впливу людини на природу;
 • допомогти студентам усвідомити, що будь-яке втручання в природу може привезти як до позитивних, так і до негативних наслідків для здоров’я людей.

Основні види діяльності студентів на засіданні гуртка:

 • участь обдарованої молоді у різного роду олімпіадах;
 • догляд за колекційно-демонстраційними ділянками, клумбами, та дендросквером коледжу;
 • науково – дослідницька та пошукова робота;
 • участь у виховних заходах та вечорах;
 • участь у проведенні природоохоронних заходів та акцій;
 • тиждень екології;
 • співпраця з іншими навчальними закладами.

І. Олімпіада, як один з видів еколого-біологічних змагань.

Студенти гуртківці є активними учасниками: внутріколеджівських олімпіад, обласних, Всеукраїнської олімпіади «На урок».

Це різновид інтелектуальних змагань на освітньому просторі України, покликаний заохотити студентську молодь до вивчення окремих предметів. Предметні олімпіади — це особливе випробування, яке не просто тестує знання студентів, а й гартує їхню зібраність та самостійність.

Учасниками внутріколеджівської олімпіади стали всі студенти які вивчають біологічні дисципліни. Переможці внутріколеджівської олімпіади прийняли участь у ІІ етапі обласної олімпіади.

Також, всі гуртківці брали участь у Всеукраїнській олімпіаді «На урок». Переможці нагороджені дипломами.

ІІ. Догляд за колекційно – демонстраційними ділянками, клумбами та дендросквером коледжу.

ІІІ. Науково-дослідницька і пошукова робота. Для глибшого засвоєння знань з еколого-біологічних дисциплін у коледжі створені колекційно-демонстраційні ділянки для проведення лабораторно-практичних занять, проходження навчальної практики та закладення дослідів.

Гуртківці ведуть фенологічні спостереження, доглядають за лікарськими рослинами, збирають гербарій. Основною метою КДД є максимальна самостійність дослідницької роботи студентів, в процесі проходження навчальної практики з дисципліни «Ботаніка».

Колекційні ділянки заселені різними типами рослин, а саме:

 • лікарського призначення;
 • ефіроолійні;
 • медоносні та красиво-квітучі.

Науково-дослідна діяльність студентів є складовою частиною навчального процесу, і є важливою формою самостійної роботи студентів. Вона сприяє закріпленню теоретичних знань і розвитку самостійної діяльності, які необхідні майбутньому фахівцеві. Крім того, у процесі науково-дослідної роботи у повній мірі реалізується світогляд студента, бо подолання труднощів при вирішенні конкретних завдань потребує від студента діяльності, творчого підходу.

ІV. Участь у виховних заходах та вечорах.

Вже стало доброю традицією щороку проводити конкурс робіт флористики студентами коледжу. Тематика конкурсу різна, а саме:

 • «Природа - наш дім, а ми - господарі в нім» ;
 • «Ми є народ, ми нація, держава. Ми України гордість і краса»;
 • «Природа і людина».

В позаурочний час в коледжі проводяться екологічні вікторини на теми:

 • «Я знаю більше..»;
 • «Знай. Люби. Бережи» - вікторина у рамках проведення акції «Збережемо первоцвіти»;
 • Екологічна вікторина – «Пори року»;
 • Екологічна гра-подорож «Краса і біль землі моєї України».

Проводяться екологічні вечори на тему:

 • «Рідну землю, милий край, бережи й охороняй»;
 • «Без верби і калини нема України»;
 • «Рослини і народні традиції»;
 • «Лікарські рослини та їх фармакологічна цінність».

Заняття гуртка проходило в теплій сімейні атмосфері учасники гуртка пригостили присутніх кулінарними виробами, напитками із цілющих трав та узваром із життєво необхідних плодів і ягід. На столах залу традицій «Наддністрянська світлиця» красувалися кутя з маком, млинці та пиріжки з маком та яблуками, тістечка, печені та свіжі яблука, приготовлені руками самих студентів. Лунали музичні вітання, що оспівують красу і неповторність рослинного світу. Такі позаурочні заняття не тільки удосконалюють студентів професійно, ай збагачують духовно. Адже кожна людина повинна дотримуватись не лише законів природи, але й законів Божих.

Хотілося б, щоб молоді люди, яким відкрило свої двері ХХІ століття, пам’ятали слова римського мислителя Синеки, сказане ще в І столітті нашої ери: «Жити щасливо і жити в злагоді з природою і Богом – одне й теж саме».

Конкурс організовано з нагоди 120-річниці заснування ВП НУБіП України «Заліщицький агарний коледж ім. Є. Храпливого». У конкурсі, який тривав з 10.01.2018р. по 01.03.2018р., взяли участь 28 учасників, представивши 71 роботу.

V. Проведення природоохоронних акцій.

акція «Берегами Дністра»;

«Роздільне збирання»;

«Охорона чорного лелеки і Україні та Білорусі»

VІ. Співпраця з іншими навчальними закладами.

Співпрацюємо з ботанічними садами: м. Київ, при університеті Біоресурсів і природокористування України, Чернівецьким ботанічним садом, кафедрами ботаніки, кафедрою агробіології Тернопільского педуніверситету ім. Гнатюка.

VІІ. Участь гуртківців у науково-дослідних конференціях коледжу.


Керівник гуртка: викладачеколого-біологічних дисциплін — Сопівник Л.Й.

: