Search

ЦК Комп'ютерно-інженерних дисциплін

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Циклова комісія комп'ютерно-інженерних дисциплін


Спеціальність 123 " Комп'ютерна інженерія " відкрита у нашому коледжі з 2010 року. До складу циклової комісії входять викладачі: Гірчак Ю.Л., Галайдіда О.В., Зубик І.М., Міщук Т.В., Озімінський О.Я., Пронь М.Б.,

Сидорчук Н. Я., Червоняк А. М. Очолює циклову комісію викладач вищої категорії Гірчак Юрій Леонідович.

Основним завданням ЦК «Комп'ютерно-інженерних дисциплін» є якісна підготовка фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 123 «Комп'ютерна інженерія». 

Метою діяльності викладачів циклової комісії є розвинути творчу особистість, виявити і розкрити індивідуальні здібності і потенціал майбутнього кваліфікованого спеціаліста,  виховати людяність, терпимість, любов до людей, громадянську зрілість і соціальну активність. В сучасних умовах розвитку продуктивних сил та суспільного прогресу основною метою циклової комісії є забезпечення не тільки високої теоретичної підготовки й практичних умінь та навичок, а також виховання високоморальної, всебічно розвинутої особистості, накопичення нововведень, які з'являються на ринку освітніх послуг, вивчення їх, порівняння і пропагування студентам, педагогам найбільш актуальних та прогресивних інноваційних технологій. Тому викладачі циклової комісії постійно працюють над розвитком професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання.

Згідно навчального плану здійснюється підготовка спеціалістів, які отримують базові знання фундаментальних наук, основи комп'ютерної та мікропроцесорної техніки, принципи проектування і конструювання комп'ютерних систем і мереж, формують та розвивають уміння, навички роботи з сучасними інформаційними середовищами.

Викладачі комісії дбають про високий рівень професійної майстерності, впроваджують сучасні технології навчання та виховання студентів. Важливим завданням є виховання інформаційної культури як складової загальної культури студентів, розвиток їх алгоритмічного мислення, ознайомлення з можливостями і застосуванням комп'ютерів та різних технічних засобів.

Отож, шановні абітурієнти, запрошуємо на навчання в Заліщицький коледж на спеціальність 123 «Комп'ютерна інженерія», адже технічна освіта – запорука майбутнього.


 

Голова циклової комісії: Гірчак Ю. Л.

: