Search

ЦК економічних та комерційних дисциплін

Циклова комісія економічних та комерційних дисциплін


 Бізнес-економіка – це для тих, хто не уявляє життя без комунікації, аналітичного мислення, креативу, зацікавлених у застосуванні економічної теорії та глибинних методів аналізу до прийняття управлінських і бізнес-рішень.


ЕКОНОМІСТ, КОМЕРСАНТ – ЕЛІТА МАЙБУТНЬОГО! 

Студенте! Пам'ятаєш вислів: "Все в житті починається з малого ...?" 

Ми, викладачі циклової комісії економіко-комерційних дисциплін, сподіваємось, що твій сьогоднішній вибір професії стане першим маленьким кроком до досягнення великої мети – стати професіоналом своєї справи з великої літери.

Професія економіста чи комерсанта вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв'язках і гармонії.

Підготовка фахівців у сфері економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – це щоденна кропітка та творча робота багатьох викладачів нашої комісії, серед яких директор коледжу Павлюк Борис Степанович.

Очолює комісію економіко-комерційних дисциплін викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії – Холодило Олександр Іванович.

Секцією економічних дисциплін керує викладач вищої категорії, викладач – методист - Киверига Ольга Юріївна, комерційних дисциплін - викладач вищої категорії, викладач – методист - Ситник Галина Михайлівна.

Навчають студентів пізнавати складні, багатогранні спеціальні дисципліни в поєднанні із практичною роботою за фахом Визнюк Уляна Петрівна, Галайдіда Ольга Василівна.

Активізація навчально – виховного процесу здійснюється через участь студентів під керівництвом викладачів у науково – практичних конференціях, олімпіадах, «тижнях спеціальних дисциплін», зустрічах «за круглим столом», уроках – екскурсіях.

Застосування нових форм і методів навчання, позааудиторна робота, тісні зв'язки із виробництвом та іншими навчальними закладами гарантують студентам успіх в опануванні престижними економіко –комерційними спеціальностями.

Відповідно до сучасних вимог фахівець повинен:

 • володіти уміннями, прийомами і методами впровадження передової технології;
 • постійно поглиблювати свої знання з економіки, підприємництва;
 • уміти налагоджувати юридичні відносини з керівниками підприємств, банками, податковими органами;
 • бути готовим очолити господарство або його підрозділи, займатися підприємницькою діяльністю;
 • володіти кількома робітничими професіями і при потребі підтвердити свої вміння на ділі.

Фахове формування економічної генерації дає можливість цикловій комісії пишатися своїми випускниками:

- Харів-Павлюк Ольга Ярославівна - випускниця Заліщицького технікуму НАУ(1998-2001 роки навчання). Спеціальність– «Економіка підприємства».Заступник начальника бюджетноговідділу фінансового управління Заліщицької міської ради;

- Хом'як Адам Степанович - Випускник 2001 року. Спеціальність«Економіка підприємства».Директор КП «Заліщицький водоканал».Депутат Заліщицької міської ради;

- Яцків Марія Ігорівна, випускниця 2012року, спеціальність "Економіка підприємства". Чортківська філія ТОВ "Се Борднетце -Україна. Керівник групикоординації виготовлення готовогопродукту. Основна діяльність групи -отримання замовлення від зовнішньогоклієнта (на даний час це проекти
Porshe J1, Audi e-tron) та плануваннявиробництва;

- Семчук Марія Іванівна, випускниця 2016року, спеціальність - "Економікапідприємства". Місце роботи: Центрвідновлення зору А. Сови, м. Чернівці.Посада: бухгалтер;

- Вигилюк(Сендзюк) Галина Йосипівна,випускниця 2006 року.Спеціальність"Економіка підприємства". ПП"ЗемляПоділля", інженер-землевпорядник, та іншими провідними спеціалістами з економіки та підприємництва.

Викладачі циклової комісії економіко-комерційних дисциплін бажають нашим випускникам успішної життєвої дороги, бути знаними, ефективними, самодостатніми, щасливими людьми.

Набути добрих знань із фахових дисциплін і стати успішним економістом чи підприємцем допомагають досвідчені, чуйні, знаючі викладачі на заняттях, навчальних і виробничих практиках, виховних заходах.

Протягом останніх років у лави педагогів вливається нова генерація молодих викладачів із свіжими поглядами на економіку та методи навчання, це Визнюк У.П.

Під час навчання студенти можуть набути також додаткові робітничі професії:

 • оператор комп'ютерного набору;
 • водій категорій «А1», «В», «С1»;
 • продавець продовольчих товарів;
 • квітникар-озеленювач.

Якісній підготовці фахівців з економіки чи підприємництва сприяє наявність спеціалізованих кабінетів та лабораторій які є навчально-практичним центром організації навчально-методичної роботи із студентами. В них студенти мають можливість:

 • ознайомитись із новинками в економіці та підприємництві;
 • отримати консультації із: виконання практичного завдання, написання курсової роботи, підготовки доповіді, реферату на НПК, оформлення звіту про виробничу практику та інше.

  Вміння самостійної роботи за фахом студенти набувають на практичних заняттях, науково–практичних конференціях, предметних олімпіадах, виробничій практиці, екскурсіях на виробництво та по визначних місцях. Не так давно наші студенти увійшли в десятку кращих у Міжнародному конкурсі «Diamond Challenge»

  Студентське життя дуже цікаве. Проводяться тематичні вечори, тижні спеціальностей, конкурси, вікторини.

   

   Для студентів у коледжі створена належна спортивна база, працюють гуртки художньої самодіяльності, діє студентське самоуправління.

   

   

  Отримавши диплом фахового молодшого бакалавра, наші випускники мають право продовжити навчання у Національному університеті біоресурсів та природокористування України та інших вищих навчальних закладах України ІІІ – ІV рівня акредитації, а згодом стати успішними керівниками, вченими, знаними особистостями.

  Перший крок до успішного здобуття фаху із економічних спеціальностей є вступ у Відокремлений структурний підрозділ «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України».

  Запрошуємо випускників 2022-2023 н.р. на навчання до ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України.


    

  Голова циклової комісії: Холодило О. І.

: