Search

Студентський гурток «Маркетолог»

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Студентський гурток

«Маркетолог»


Мета роботи гуртка:

 • осмислення з сучасних проблем формування ринку товарів та послуг в Україні
 • вивчення тенденцій розвитку ринків
 • дослідження поведінки споживачів
 • розробка комплексу маркетингових комунікацій підприємств
 • формування маркетингової стратегії просування товарів та послуг;
 • огляд та аналіз новинок нових товарів народного споживання та особливостей сучасного маркетингу
 • розробка комплексу брендингових елементів для формування іміджу підприємств


Робота гуртка

 • Маркетинг є одним із прогресивних напрямків роботи по управлінню діяльністю сучасних підприємств. Реалії сьогодення на ринку праці вимагають від випускників коледжу високого фахового рівня, підвищення якого відбувається також через безпосередню участь студентів у роботі предметних гуртків. З власного досвіду виокремлю такі форми гурткової роботи:
 • розробка маркетингової інформаційної системи
 • проведення маркетингового дослідження в конкурент­ному середовищі
 • просування товару-новинки на ринок шляхом створення емблеми як складової брендингу
 • проведення цінового моніторингу
 • розробка рекламного проекту товару
 • формування системи збуту продукції на ринку та розробка логістичних каналів збуту
 • розробка маркетингового інструментарію підприємства

Галайдіда О.В., керівник гуртка

: