Search

Обрати мовуНавчальна практика з дисципліни «Фінансовий облік» - один з елементів формування кадрового потенціалу

Навчальна практика з дисципліни «Фінансовий облік» - один з елементів формування кадрового потенціалу

     Одна з невід'ємних складових процесу підготовки майбутніх фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів – практичне навчання.

    У ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого» 22.03.2019 року завершилася навчальна практика з дисципліни «Фінансовий облік» у студентів 35 групи спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

    Ринкова економіка та сучасний науково-технічний процес в усіх сферах виробничої та невиробничої діяльності суспільства докорінно змінюють соціальні, економічні, науково-технологічні, організаційні та екологічні умови, визначають стабільність, конкурентоспроможність та ефективність національної економіки, життєвий рівень населення країни, його соціальне і духовне обличчя.

    Мета практичного навчання – поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання, формування у студентів професійних умінь та навичок, оволодіння сучасними методами і формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, здатності прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах.

    Особливе місце в практичному навчанні відведено навчальній практиці, яка дає змогу молодшим спеціалістам швидше адаптуватися у сфері виробництва, закладає основи професійного досвіду. Студенти, виконуючи практичні завдання, дублюють функціональні обов'язки касира, бухгалтера-фінансиста, бухгалтера з обліку розрахункових операцій, основних засобів, запасів, заробітної плати, з виробництва і собівартості. Вони відпрацьовують уміння із складання первинних і зведених документів, облікових регістрів, різних форм фінансової і податкової звітності по даних ділянках обліку.

   Для забезпечення зручності проведення навчальної практики з дисципліни «Фінансовий облік» викладачами розроблено методичні вказівки, завдання та форми звітності укомплектовано по темах, в окремі папки, як роздатковий матеріал.

    Програма практики максимально наближена до виробничих умов: основні показники роботи підприємства, види продукції, робіт і послуг, розцінки, ціни, норми і нормативи взяті з наших базових підприємств (тобто в основі лежить тісний зв'язок з виробництвом).

    Для цього студенти ознайомлюються з «Посадовими інструкціями» кожного бухгалтера - спеціаліста на підприємстві і виконують всі його функціональні обов'язки. Розв'язування конкретних виробничих ситуацій, застосування комп'ютера дає можливість створити умови для формування науково – професійного світогляду.

    Проходження навчальної практики з «Фінансового обліку» в умовах, наближених до виробничих, сприяє розвитку професійної зацікавленості студентів. Поглиблює знання, розвиває творчу думку, економічне мислення, виробляє вміння правильно вирішувати конкретні виробничі питання.

    Практика є дуже цікавою, оскільки студенти безпосередньо мають можливість виконувати роботу в ролі касира, бухгалтера по розрахунках, бухгалтера з обліку матеріальних цінностей, з обліку витрат і виходу продукції, головного бухгалтера.

    Сучасний ринок праці вимагає залучення молодого спеціаліста у процес виробництва з першого дня його трудової діяльності на підприємстві чи установі, і саме завдання адаптації на виробництві наших випускників вирішує також навчальна практика з фахової дисципліни «Фінансовий облік».

М.Д Папушко, викладач дисципліни «Фінансовий облік»

: