Search

Обрати мовуСтуденти заочної форми навчання спеціальності «Облік і оподаткування» успішно склали кваліфікаційний іспит

Студенти заочної форми навчання спеціальності «Облік і оподаткування» успішно склали кваліфікаційний іспит

    У Заліщицькому аграрному коледжі ім. Є. Храпливого 14 та 15 травня 2019 року відбувся Державний комплексний кваліфікаційний екзамен студентів заочної форми навчання спеціальності «Облік і оподаткування».

    Для проведення екзамену була створена комісія у складі досвідчених викладачів коледжу Папушко М.Д., Леоненко Н.В., Зарівної Б.П. Головою комісії була Чорна Неля Петрівна – професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Тернопільського національного економічного університету.

    Наказом директора до складання Державного комплексного кваліфікаційного екзамену були допущені студенти, які виконали навчальний план.      

    Комплексність державного випробування дозволила оцінити знання, сформованість умінь та навичок, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу з кваліфікацією «молодший спеціаліст» з обліку і оподаткування.Представлені варіанти задач із дисциплін «Економічний аналіз», «Фінансовий облік», та «Контроль і ревізія» були розроблені за принципом максимальної наближеності до типових завдань діяльності та виробничих функцій, що будуть виконуватись фахівцем на практиці. При вирішенні завдань студенти продемонстрували вміння аналізувати діяльність організацій, розробляти стратегічні напрямки розвитку підприємства, поєднувати всі види ресурсів та організовувати колектив до реалізації визначеної місії.

    З успішним складанням Державного комплексного кваліфікаційного екзамену студентів привітав директор коледжу Володимир Степанович Глова, який побажав випускникам не зупинятися на досягнутому, а продовжувати навчання у Київському Національному університеті біоресурсів і природокористування України, а також іти по житті з надією й вірою в їх плідну працю на благо України, її сьогодення й майбуття.

Хомів Н.Й., методист по роботі зі студентами

заочної форми навчання

: