Search

Обрати мовуВступив в дію Закон України «Про фахову передвищу освіту»

 

9 серпня 2019 року набрав чинності Закон України №2745-УІІІ «Про фахову передвищу освіту» (далі - Закон) (опубліковано:, «Голос України» від 09.07.2019 №126; «Офіційний вісник України» від 19.07.2019 -—2019 р., № 54, стор. 7, стаття 1869; «Урядовий кур'єр» від 31.07.2019 — № 144).

З текстом цього Закону можна ознайомитися за посиланням - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19

Цим Законом встановлено основні Правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи фахової передвищої освіти, що створює умови для поєднання освіти з виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону внесено зміни до низки Законів України, зокрема, і такі зміни до Закону України «Про вищу освіту»: 1) викладено у новій редакції визначення освітньо-професійного рівня молодшого бакалавра (120 кредитів ЄКТС) та освітнього ступеня бакалавра (180-240 кредитів ЄКТС). Крім того, визначено, що для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти; а також молодшого бакалавра на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти;

Вимога щодо обсягу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра запроваджується поступово: з 1 січня 2020 року в розмірі 10 відсотків; з 1 січня 2021 року в розмірі 20 відсотків; з 1 січня 2022 року в розмірі 30 відсотків.

Освітня діяльність з підготовки за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра започатковується у 2020 році. Вищі навчальні заклади І-Н рівнів акредитації, які в системі вищої освіти здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і до 2020 року не отримають статусу коледжу відповідно до Закону України «Про вищу освіту», набувають статус закладу фахової передвищої освіти.

Ці та інші коментарі вміщено в листі МОіН України від №1/9-567 ВІД 09.08.2019 року «Щодо набрання чинності Закону України «Про фахову передвищу освіту». Тож підготовку до нового навчального року продовжуємо з врахуванням вимог нового Закону України.

 

Навчальна частина коледжу

: