Search

Обрати мовуВиховати у студентів потребу до фізичних занять

Виховати у студентів потребу до фізичних занять

Фізичне виховання і масовий спорт повинні стати важливою складовою процесу повноцінного розвитку молодої людини та її виховання, дієвим засобом профілактики захворювань, підготовки до високопродуктивної праці, захисту України, забезпечення творчого довголіття, організації змістовного дозвілля, запобігання антигромадським проявам.

Саме на виконання цих завдань спрямована освітня діяльність викладачів коледжу з фізичного виховання.

Відкрите заняття, проведене викладачем В.І. Тимчуком в 11 групі першого курсу, підтверджує те, що ця робота проводиться успішно. Темою його було удосконалення навиків гри у волейбол, а саме: техніка виконання прийому і передачі м'яча зверху та знизу двома руками, техніки прямого атакуючого удару.

Викладач зумів чітко побудувати заняття, та в результаті досягнути всіх поставлених дидактичних, оздоровчих та розвивальних цілей. Відмінно були дотримані всі елементи структури заняття, починаючи з розігрівальних вправ і до завершального контролю самопочуття студентів.

Кожен етап заняття викликав зацікавленість студентів, адже викладач в його ході застосовував різноманітні вправи та прийоми, які сприяли розвитку навиків гри у волейбол.

В ході заняття знайшлося місце і для демонстрації мультимедійних ілюстрацій виконання технічних прийомів під час гри у волейбол.

Заняття пройшло на високому організаційно-методичному рівні. Це було відзначено присутніми на його обговоренні викладачами.

Вони також відзначили хорошу забезпеченість заняття спортивним інвентарем, що дало можливість всім студентам групи повноцінно працювати над виконанням вправ на різних етапах заняття.

А головною метою, як відзначив Володимир Іванович, є виховання потреби до фізичних занять. Це важлива складова якісного проведення освітнього процесу

Юрій Війтик

: