Search

Обрати мовуЦиклова комісія обліково-фінансових та економіко-комерційних дисциплін

Циклові комісії коледжу

Циклова комісія обліково-фінансових

та економіко-комерційних дисциплін

Формування професійних компетенцій у студентів вимагає від викладачів циклової комісії принципово нового підходу у навчанні: активне використання в роботі інформаційно-комп'ютерних технологій; вдосконалення практичної діяльності (залучення підприємств, організацій та установ до підготовки фахівців, проведення екскурсій на виробництво); застосування інноваційних технологій навчання; розвиток здібностей креативної особистості майбутніх фахівців та сприяння їх професійній самореалізації.

Професія бухгалтера, фінансиста, економіста, комерсанта вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв'язках і гармонії. Особливо визначальною є роль фахових дисциплін у процесі формування професійних компетентностей фахівців аграрної сфери.

Основним завданням викладачів циклової комісії є робота над якісним зростанням професіоналізму економічних кадрів, що глибоко володіють філософією ринкового менеджменту, можуть фахово оцінити інформаційні потоки про стан та динаміку розвитку економічних систем, здатні забезпечувати ефективність підприємництва у діючому правовому полі, добре розуміють фінансовий механізм і можливості управління грошовими потоками.

Активізація навчально-виховного процесу здійснюється через участь студентів під керівництвом викладачів у науково-практичних конференціях, олімпіадах, «тижнях спецдисциплін», зустрічах «за круглим столом», уроках- екскурсіях. Сприяє творчому мисленню наших вихованців застосування нових форм і методів навчання, позакласна робота, тісні зв'язки із виробництвом , іншими навчальними закладами, що гарантує студентам успіх в опануванні престижними обліково-фінансовими та економіко-комерційними спеціальностями.

Щирі вітання нашому студентству від викладачів циклової комісії. Зичимо міцного здоров'я, справжнього людського щастя, здійснення усіх мрій і сподівань. Творіть і досягайте вершин. Мрійте і будьте максималістами. Хай у кожного із Вас буде все гаразд!

А майбутнім абітурієнтам слід пам'ятати, що українська економіка потребує молодих, освічених, компетентних фахівців. І наш коледж допоможе вам здійснити перші кроки на шляху професійного становлення спеціалістів економічного напряму.

М.Д. Папушко, голова циклової комісії

: